Antidoping

Här samlar vi information gällande antidoping som vi vill att aktiva, tränare och stödpersoner i High Performance Göteborg ska ha koll på. Håll dig uppdaterad på www.antidoping.se

Ren vinnare
Alla aktiva ska ha genomfört E-utbildningen Ren vinnare som tar upp det mest grundläggande inom antidoping. Den tar 30 min att genomföra och riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till tränare och annan stödpersonal. Klicka här för att komma till Ren vinnare.https://antidoping.se/dispens-laekemedelssoek/laekemedelssoek/

WADA:s idrottsombud
Idrottens antidopingombud är en resurs i form av en opartisk person som idrottare världen över kan kontakta för att få vägledning och hjälp i ett antidopingrelaterat ärende. Läs mer och hitta kontaktuppgifter här. 

Frågor gällande antidoping
Antidoping Sverige finns till för idrotten och har man några frågor gällande antidoping så kan man alltid vända sig till Antidoping Sverige på info@antidoping.se

Frågor gällande medicinsk dispens
Om du har frågor gällande läkemedelsanvändning och medicinsk dispens kan du vända dig till dispens@antidoping.se

Kom ihåg att använda dig av den Läkemedelssök (ersätter Röd-gröna listan) för att söka om ett läkemedel är dopingklassat eller inte. OBS! 
Listan omfattar endast registrerade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel. På Antidoping Sveriges hemsida finns det information om utländska läkemedel.