Få svar på specifika frågor

Vill ni få svar på en specifik idrottsrelaterad fråga från en framstående forskare eller annan expert utöver det som nämns i utbildningsutbudet är ni välkomna att kontakta dino.ilecic@rfsisu.se för specifik frågeställning så hjälper han er med detta.

Dino Ilecic

Projektmedarbetare
dino.ilecic@rfsisu.se
070-926 57 91