Idrottsmedicin

Lär dig mer om de senaste och samlade kunskaperna inom idrottsmedicin för att kunna bedriva en hållbar elitidrottsverksamhet. Innehållet kan anpassas utifrån era önskemål och behov. Kontakta dino.ilecic@rfsisu.se för mer information. 

Plötslig hjärtdöd & hjärtscreening inom idrotten

Hjärt- & lungräddning

Idrott & sjukdom

Kost, idrottsskador & sjukdom

Könshormoner, mens & träning

Skadeförebyggande träning

Återgång till idrott efter skada

Sömnens betydelse

Tejpning

Utbildare inom idrottsmedicin
Pia Widerberg
Stina Hedin
Tilda Krüger
Jan Andblad
Wenche Norén
Tania Nilsson
Eric Senorski
Gustav Fabiansson
Mats Börjesson
Nina Wolmesjö
Hanna Michaëlsson