Återgång till idrott efter skada

Den här utbildningen ger dig kunskap om de vanligaste misstagen vid återgång till idrott efter skada samt rekommendationer hur progressionen bör se ut. Dessutom kommer vi diskutera stödpersonernas och idrottarens roll i återgången samt hur kommunikationen mellan olika professioner bör skötas för att ge idrottaren bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka till idrotten.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Vanliga skador
  • Vanliga misstag
  • Framgångsfaktorer
  • Återgång till aktivitet
  • Återgång till idrott
  • Återgång till prestation

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersonal.