Hjärt- & lungräddning

Hjärt- och lungräddning (HLR) är extremt viktigt att känna till, inte minst för aktiva inom elitidrotten där man har en något högre risk för plötslig hjärtdöd. Innehållet i en HLR-utbildning kan variera och tidsåtgången är 1,5 - 3 timmar.

Grund för innehåll:

 • Känna till L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning.

Kan även kompletteras med:

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna använda en extern defibrillator i kombination med HLR
 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersonal.