Sömnens betydelse för hälsa & prestation

Det är väl känt att sömnen påverkar aktivas hälsa, återhämtning och prestation. Denna utbildning ger dig kunskap inom området och hur man bör tänka och agera för att få sova och återhämta sig så bra som möjligt.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Teori om sömn och sömnstadier
  • Sömnbehov
  • Konsekvenser av sömnbrist
  • När man ska sova
  • Resor, tidszoner och sömn
  • Önskvärda och icke önskvärda beteenden som påverkar sömnen
  • Konkreta tips kring sömn

Upplägg
Kan genomföras under en halvdag eller inom ett utbildningspaket med flera träffar. 

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersonal.