Kost, idrottsskador & sjukdom

Kosten har en roll inom både idrottsskador och sjukdom och har en viktig roll i både prevention och behandling av sjukdom och skada. Under den här föreläsningen kommer du lära dig mer om hur du kan minimera risken för både sjukdom och skador samt kostens påverkan på rehabiliteringsperioden och bibehållande av muskelmassa under en skadeperiod.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Kost och sjukdomar
  • Kost och skador
  • Kost och rehabilitering
  • Kost och bibehållande av muskelmassa under en skadeperiod

Upplägg
Kan planeras som halvdag eller inom ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersonal.