Relativ energibrist, stört ätbeteende & ätstörningar

I den här utbildningen får du kunskap om relativ energibrist, stört ätbeteende och ätstörningar. Relativ energibrist är bland de vanligaste nutritionsrelaterade problemen inom idrott. Med relativ energibrist menas att idrottare har för lågt energiintag i förhållande till sin energiförbrukning under längre perioder, vilket resulterar att normala fysiologiska funktioner regleras ned i både vila och träning/tävling för att upprätthålla energibalans. Den andra delen av utbildningen handlar om stört ätbeteende som beskriver det spektrum av destruktiva matbeteenden som i vissa fall används vid exempelvis felaktig viktnedgång och viktuppgång. Den tredje delen av utbildningen tar upp kliniska ätstörningar som man vet från idrottsforskning är något högre inom elitidrotten än övriga populationen i samhället. Under utbildningen får du också kunskap om hur man förebygga, upptäcka och hjälpa sina idrottare i olika stadier.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Relativ energibrist 
  • Stört ätbeteende 
  • Ätstörningar
  • Konsekvenser för hälsa och prestation
  • Förebygga och upptäcka relativ energibrist, stört ätbeteende och ätstörningar inom idrotten

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersoner.