Specialkost, födoämneskänslighet & allergier

Olika människor har olika kostrelaterade utmaningar som de måste navigera och ta hänsyn till under sin idrottskarriär. Det kan bland annat vara av självvalda, religiösa eller medicinska skäl. För att bidra med kunskap om hur man kan tackla dessa utmaningar som elitidrottare erbjuder vi kostrelaterade idrottsutbildningar inom nedanstående teman. 

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Vegetarian och elitidrottare
  • Vegan och elitidrottare
  • Högtidliga fasteperioder och elitidrottare
  • Magkomfort/magproblem och elitidrott
  • Diabetes i kombination med elitidrott

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersoner.