Viktreglering för hälsa & prestation

Genom åren har det experimenterats med olika metoder för att påverka vikten för optimal prestation. Den idrottsvetenskapliga forskningen har kommit utvecklats genom åren och det finns idag god kunskap om metoder man kan applicera för att göra viktreglering så skonsam och effektiv för idrottaren på både lång och kort sikt. Dessa kunskaper och metoder kommer förmedlas vid denna utbildning samt hur man bör gå till väga och associerade risker man kan undvika.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Vetenskaplig bakgrund kring kroppskomposition och idrott
  • Fysik och idrottsprestation
  • Metoder som används
  • Associerade risker
  • Vikten av information och kommunikation 
  • Vikten av samtycke
  • Vikten av att ta hjälp av medicinskt utbildad personal

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp 
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersoner.