Idrottspsykologi

Idrottspsykologi handlar om människors beteenden inom idrottens kontext. Idrottspsykologi är ett brett fält som berör många olika delar inom elitidrotten. För att erbjuda elitföreningar mer kunskap inom området erbjuder vi flera utbildningar. Inehållet kan anpassas utifrån era önskemål och behov. Vi erbjuder också mentorskap till elitidrottsföreningar vilket innebär att en av våra experter på området besöker er dagliga verksamhet och diskuterar eventuella utvecklingsområden kopplat till området idrottspsykologi. Kontakta dino.ilecic@rfsisu.se för mer information.  

Idrottspsykologi för prestation

Psykisk hälsa & idrott

Prestation, livspusslet & återhämtning 

Gruppsykologi

Kommunikation & feedback

 

Utbildare inom idrottspsykologi
Susann Preuss
Ulrika Billme
Jonas Wig
Andreas Ivarsson
Paul Robinson
Arina Ljung
Fanny Johansson