Idrottspsykologi för prestation

Att kunna prestera på topp av sin förmåga är önskvärt inom elitidrotten, men hur gör man för att lyckas med det? I den här utbildningen lär man sig mer om idrottspsykologi för prestation och hälsa och hur man kan träna på att hantera situationer som kan uppstå i en elitidrottskontext.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

 • Motivation
 • Koncentration
 • Stress och återhämtning
  • Coping- och copingstrategier
 • Känslor, bl a:
  • Nervositet
  • Nedstämdhet
  • Ilska
 • Tränings och tävlingsförberedelser
 • Hantera karriärövergångar
 • Göra nästa aktion så bra som möjligt
 • Att göra lagkamrater bättre (lagidrott)

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersoner.