Psykisk hälsa & idrott

En elitidrottssatsning med möjlighet till utveckling och ta sig an uppsatta mål är givande och positivt för många. Men det kan också innebära utmaningar som tex dubbla karriärer, karriärövergångar, skador, överträning och perfektionism som kan påverkar ens psykiska mående. I den här utbildningen lär man sig mer om de psykiska utmaningar som elitidrotten ställs inför, samt förslag på hur man kan hantera dessa för att upptäcka, förebygga och bibehålla psykisk hälsa.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

 • Bakgrund om psykisk hälsa och ohälsa inom elitidrotten.
  • Hur idrotten kan bidra till hälsa
  • Vanliga psykiska problem och symptom inom elitidrotten
 • Fysiologiska och psykologiska reaktioner kopplat till elitidrott
 • Karriärövergångar
 • Elitidrottares socioekonomiska situation och psykologiska utmaningar kopplat till det
 • Att förebygga psykisk ohälsa inom elitidrottens kontext
 • Riskfaktorer och tecken på psykisk ohälsa och förslag på åtgärder/insatser för att hjälpa till vid misstanke om psykisk ohälsa.
 • Introduktion i hur processen går till när man får psykologisk/psykiatriskt stöd

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersoner.