Ledarskap

Ledare har en central del inom elitidrotten och som ledare har du en viktig uppgift när det kommer till trygghet, hållbarhet och prestation. Vi erbjuder elitidrottsföreningar ledarskapsutbildningar som kan skräddarsys utifrån föreningens önskemål. Vi erbjuder också mentorskap till elitidrottsföreningar vilket innebär att en av våra experter på området besöker er dagliga verksamhet och diskuterar eventuella utvecklingsområden kopplat till området ledarskap

Ledarskap i elitidrottens kontext

Skapa hållbara prestationsmiljöer

Utbildare inom ledarskap
Calle Hageskog
Kristina Landgren-Carestam
John Dohlsten
Erika Holst
Carin Hamnlund