Ledarskap i elitidrottens kontext

Den här kursen riktar sig till dig som har en ledande position inom elitidrotten och vill utvecklas och lära dig mer om vad som kännetecknar framgångsrikt ledarskap inom elitidrotten. Att vara och verka inom elitidrotten betyder att man kommer ställas inför utmaningar som är extrema i förhållande till det vanliga livet. Som ledare ansvarar du för lagets utveckling, välmående och prestation och har en avgörande roll i föreningen. Bortom det sportsliga så är en ledande position inom elitidrotten också associerad med utomstående förväntningar och press som kan vara utmanande att hantera. I den här kursen kommer du lära dig mer om framgångsrika ledarbeteenden och egenskaper, samt hur du kan synliggöra dessa för dig själv och utvecklas som ledare.

Innehållet kan skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Vad kännetecknar framgångsrikt och hälsosamt ledarskap inom elitidrotten
  • Gruppdynamik
  • Lärandeprocesser
  • Synliggöra och möjliggöra önskvärda beteenden
  • Kommunikation och feedback
  • Hantera sportslig press
  • Hantera press från utomstående
  • Arbeta i team och rollfördelning
  • Analysera och utveckla ditt ledarskap och miljön som du verkar i
  • Vardagspusslet

Målgrupp 
Tränare och ledare inom elitidrotten. 

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.