Skapa & utveckla framgångsrika och hållbara prestationsmiljöer

Vill ni utveckla er förening i att ta hand om och utveckla prestationsidrottare? Denna utbildning vänder
sig till föreningar som vill få kunskap om vad som kännetecknar framgångsrika och hållbara prestationsmiljöer.
Ni kommer få sätta er föreningsverksamhet i relation till omvärlden samt konkretisera vad föreningen behöver
göra för att skapa en framgångsrik prestationsmiljö.

Delar som tas upp under utbildningen:

 • Föreningens roll i en elitkarriär
 • Från nybörjare till elitsatsande, att ge förutsättningar för prestationsidrott
 • Framgångsrikt ledarskap
 • Tränarens kompetens och resurser
 • Intern kompetens
 • Extern kompetens
 • Tid och resurser
 • Faciliteter och utrustning
 • Skapa internationell konkurrenskraft
  • Kravanalys
  • Omvärldsanalys

Målgrupp
Elitidrottstränare, ledare, styrelser och stödpersoner i föreningar med elitverksamhet.

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.