Träningslära

Att ha kunskap om hur och vad man ska träna för att få önskvärda adaptationer är en central del i en idrottares utveckling. För att möjliggöra för tränare och aktiva att öka sina kunskaper inom träningslära erbjuder High Performance Göteborg flera utbildningar inom ämnet. Innehållet kan anpassas utifrån era önskemål och behov. Vi erbjuder också mentorskap till elitidrottsföreningar vilket innebär att en av våra experter på området besöker er dagliga verksamhet och diskuterar eventuella utvecklingsområden kopplat till området träningslära. Kontakta dino.ilecic@rfsisu.se för mer information.

Styrketräning för prestation del 1

Styrketräning för prestation del 2

Plyometrisk träning

Kondition- & uthållighet för uthållighetsidrotter

Kondition- & uthållighet för intermittenta idrotter

Koordination, motorik & rörlighet

Snabbhet & riktningsförändringar

Kravanalys & kravprofil

Tester & testmetodik

 

 

Träningsplanering 

Våra utbildare inom träningslära
Marcus Algotsson
Håkan Andersson
Dan Fransson
Jesper Sjökvist 
Victor Stoltz
Tilda Krüger
Daniel Falk
Wenche Norén
Pontus Axell
Alfred Buskqvist
Gustav Fabiansson