Kravanalys & kravprofil

Att ha kunskap om idrottens krav är viktigt inom elitidrotten för att veta vad som krävs för att tillhöra världseliten. Analysen kan användas för att ta fram en kravprofil för idrottaren. Kravanalysen och kravprofilen används tillsammans för att identifiera vad som krävs av idrottaren för att nå önskat läge och vara internationellt konkurrenskraftig i sin idrott.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan

  • Hur görs en kravanalys för den specifika idrotten?

  • Vilka fysiska förmågor är viktiga inom en viss idrott?
  • Vilka nivåer krävs inom olika kapaciteter så som styrka, power, snabbhet, aerob och anaerob uthållighet för att prestera på en viss nivå inom den aktuella idrotten?

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare och elitaktiva.