Styrketräning för prestation del 1

Styrketräning är en viktig pusselbit i elitidrottares utveckling för att optimera prestationen samt minimera risken för skador. Styrketräning kan tränas på olika sätt beroende av syftet med träningen. Vi erbjuder specifika utbildningar inom området styrketräning för prestation.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan: 

  • Styrketräningens effekter på prestationen
  • Styrketräning ur ett skadeförebyggande perspektiv
  • Fördelar och risker med styrketräning
  • Välja optimal vikt/belastning för önskad effekt
  • Kombinationsträning – hur planerar jag min styrketräning utifrån min övriga träning?
  • Återhämtning
  • Testmetodik
  • Genomgång av basövningar & teknik

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare och elitaktiva.