Tester & testmetodik

Fystester kan vara en viktig del för att monitorera träningen och bland annat säkerställa att träningen ger önskvärda träningsadaptationer. Det finns många tester och testbatteri som används inom idrotten. Under denna utbildning kommer du få kunskap om olika tester och testmetodik samt reflektera kring vilka tester som kan vara lämpliga att använda.

Innehållet skräddarsys utifrån föreningens önskemål men förslag på ämnen som kan behandlas ges nedan:

  • Hur testas styrka, power, snabbhet, aerob och anaerob uthållighet etcetera
  • Hur testas readiness
  • Vilka tester är reliabla (tillförlitliga) och valida (relevanta)?
  • Varför genomför vi tester?
  • Hur tolkas testresultat?

Upplägg
Kan planeras som hel- eller halvdag utifrån önskemål. Även ett utbildningspaket med flera träffar.

Målgrupp
Elitidrottstränare, elitaktiva och stödpersoner.