Bygga en utvecklande lag- och föreningskultur - Dan Fransson IF Elfsborg

IF Elfsborg är en förening som under de senaste åren placerat sig högt i herrallsvenskatabellen. De är också en förening som är i framkant när det kommer till utbildning och utveckling av personal samt samarbeten med externa aktörer så som universitet, forskningsinstitut och förbund.

Den 20 maj anordnar High Performance Göteborg en frukostföreläsning med Dan Fransson, Head of Performance på IF Elfsborg och forskare vid Göteborgs universitet och Svenska Fotbollsförbundet. Dan kommer presentera hur IF Elfsborg arbetar med prestationsutveckling samt med att utveckla sin personal/organisation och vilka fördelar de har sett med deras sätt att arbeta. Idag har IF Elfsborg alltifrån ideella ledare, praktikanter från nationella- & internationella utbildningar till anställda tränare och doktorander inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin inom organisationen.

Information om High Performance Göteborg och samverkan med oss
Vi är ett kompetenscenter utvecklat av RF-SISU Västra Götaland och Göteborgs stad. Inom centret har vi framstående forskare och praktiker knutna till oss som stöttar idrottare och föreningar inom idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottspsykologi och ledarskap. Under träffen kommer organisationen från High Performance Göteborg informera om hur föreningar med elitverksamhet kan få tillgång till kompetenscentrets resurser.

Målgrupp och nätverk
Vi välkomnar föreningar och förbund med elitverksamhet. Det kommer ges tillfälle att ställa frågor och nätverka med branschkollegor.

Datum, tid & anmälan
20 maj kl. 08.00-09.30. Frukost serveras från 07.30. Anmäl dig här!

Plats
Mejerigatan 1, Kallebäck, Göteborg.

Kostnad
Kostnadsfritt.

Information
dino.ilecic@rfsisu.se / 0709-26 57 91.

Elitidrottsgymnasiet Katrinelund
Göteborgs Universitet
Elitidrottsgymnasiet Katrinelund