Plötsligt hjärtstopp och hjärtscreening inom idrotten

Professor Mats Börjesson är idrottskardiolog och bedriver forskning inom fysisk aktivitet och hälsa och idrottsmedicin/kardiologi. Han har medverkat vid flertalet stora mästerskap så som OS, VM och EM som lagläkare för svenska damfotbollslandslaget. Mats har även varit med och tagit fram Riksidrottsförbundets riktlinjer kring hjärtscreening för idrottare. 

Riksidrottsförbundet rekommenderar att elitidrottare från 16 års ålder, som utsätter sin kropp, och därmed sitt hjärta för extrema påfrestningar, bör som ett led i regelbundna läkarundersökningar också undersökas i syfte att utreda förekomsten av eventuell hjärtsjukdom. Ansvaret för att sådan hjärtkontroll (”screening”) organiseras/erbjuds/genomförs bör ligga på idrotten dvs förening och förbund. Vad som är elit definieras av varje enskilt förbund” (1).

Föreläsningens innehåll:

  • Bakomliggande nyttan med fysisk aktivitet
  • Fysiologisk anpassningar av idrott
  • Eventuella risker ur ett hjärtperspektiv
  • Rekommendationer för hjärtscreening för unga idrottare
  • Rekommendationer för hjärtscreening hos äldre idrottare

Målgrupp
Aktiva, tränare, ledare, styrelser, föräldrar och stödpersoner.

Anmäl dig via denna länk!
Uppge namn, personnummer, förening/organisation. 
Krånglar anmälan? kontakta kurser.vastragotaland@rfsisu.se

Utbildare
Professor Mats Börjesson. 

Datum/tid
Onsdagen den 21 feb kl. 18.00-19.30.

Plats
Digitalt via länk.

Kostnad
300 kr/deltagare max 500 kr per förening. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”. 

Information
dino.ilecic@rfsisu.se / 0709 26 57 91.

Vidare läsning:
1. Riksidrottsförbundets policy kring plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning - Bakgrund och rekommendationer
2. Riksidrottsförbundets policy kring plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning - Ytterligare rekommendationer – för medicinsk personal