Bli en del av High Performance Elitprogram

High Performance Göteborgs elitidrottsprogram drivs av RF-SISU Västra Götaland och är ett pilotprojekt med syfte att stötta elitidrottare inom individuella idrotter från Göteborg som är i, eller är påväg mot, internationell nivå inom sin idrott. Programmet finansieras huvudsakligen av Göteborgs stad och är ett projekt som genomförs för tredje året.

Ansökan

Ansökningsperioden för Elitprogrammet 2025-2026 öppnas 1 september och stänger 15 oktober 2024.

Ansök till Elitprogrammet

Uttagning

Du som blir uttagen till programmet, meddelas senast den 15 december. Programstart är den 1 januari 2025. Du som tas ut till årets Elitprogram deltar under två år, under förutsättning att du utövar en elitsatsning på den nivå som programmet syftar till under hela tiden. Uttagning kommer att ske i dialog med respektive SF.

Vad ingår i programmet?

I programmet ingår tillgång till individuellt behovsanpassat stöd från vårt High Performance Team. Teamet har expertkompetens inom:

De som ingår i elitidrottsprogrammet får dessutom tillgång till ett idrottsmedicinskt nätverk, träningsfaciliteter och träningsbidrag som kan användas mer fritt till saker som kan stärka din aktiva satsning. Den mer fria delen av stödet kan t ex användas till:

Kriterier

För att kunna söka till elitprogrammet behöver följande kriterier vara uppfyllda:

Krav på deltagande