Hållbarhet, trygghet och kompetens

Är High Performance Göteborgs ledord. För att bidra med just detta till våra aktiva har vi utvecklat ett team, bestående av människor som står för dessa ord och finns till hands för våra aktiva i deras satsningar. Vill din förening eller förbund nyttja kompetencentrets resurspersoner, vänligen kontakta carin.hamnlund@rfsisu.se eller dino.ilecic@rfsisu.se.

Marcus Algotsson

Fystränare

Utbildningsbakgrund: Magister i biomedicin inriktning träningsfysiologi samt ett års studier i idrottsvetenskap och biologi.

Marcus är kompetenscentrets fystränare. Utöver sitt uppdrag för High Performance Göteborg arbetar han dessutom vid Högskolan i Halmstad där han undervisar inom träningsfysiologi samt är fystränare på Katrinelunds elitidrottsgymnasium där han bland annat ansvarar för fysträningen på rikshandbollsgymnasiet. Marcus har lång erfarenhet inom elitidrott och har arbetat med många olika idrotter. Från konditionsidrotter till kraft- och poweridrotter, individuella idrotter såväl som lagidrott. Han var under flera år fystränare för Pixbo innebandyklubbs dam- och herrlag och arbetar med ishockeyspelare upp till NHL-nivå med deras fysträning.

Tobias Christensson

Idrottsnutritionist

Utbildningsbakgrund: Innehar en master i klinisk nutrition och en master i idrottsvetenskap samt IOK:s idrottsnutritionistutbildning.

Tobias är kompetenscentrets idrottsnutritionist. Utöver sitt uppdrag inom High Performance Göteborg är Tobias också nutritionist för flertalet framstående nationella och internationella elitidrottare. Även om Tobias har lagsport som sin bakgrund har han  de senaste åren fördjupat sig i prestationsoptimering för elitidrottare i framför allt uthållighetsidrotter, och har därmed utvecklat stort intresse för elitidrottares energi/kolhydrattillgänglighet inkl. under perioder av hög träningsvolym samt viktoptimering, järnstatus vid t ex. höghöjdsträning, vätskebalansens roll och värmeträningens fördelar, samt prestationsfördelar och associerade risker med kostillskott. 

Pia Widerberg

Fysioterapeut & medicinsk koordinator

Utbildningsbakgrund: Leg. fysioterapeut och Certified sports physiotherapist.

Pia är kompetenscentrets fysioterapeut samt medicinska rådgivare. Hon har specialistkunskap inom ortopedisk medicin  och primärt specialiserat sig på muskelskador, knä och axelskador och rehabilitering för motions- och elitidrottare. Till vardags arbetar pia på IFK Kliniken som är High Performance Göteborgs samarbetspartner. Pia har lång erfarenhet inom elitidrott och har bland annat arbetat med lag samt individuella idrottare på nationell samt internationell nivå samt elitidrottsgymnasium.

Ulrika Billme

Idrottspsykologisk rådgivare

Utbildningsbakgrund: Grundutbildning i psykoterapi (KBT steg 1 med inriktning elitidrott) och magisterexamen i psykologi inriktning idrott och motion.

Ulrika är en av kompetenscentrets tre idrottspsykologiska rådgivare. Förutom arbetet med lag/grupper och enskilda individer jobbar Ulrika också mycket med ledarskapsutveckling hos tränare/coacher eller andra ledare, med fokus att stärka idrottsmiljöer för prestation, utveckling och hållbarhet/hälsa. Utöver sitt uppdrag för High Performance Göteborg ingår Ulrika i Svenska ishockeyförbundets kompetensnätverk för psykologi och ledarskap. Hon har dessutom uppdrag att utveckla Internationella ishockeyförbundets domarcoacher, samt är idrottspsykologisk rådgivare Frölunda dam säsong 23/24.

Susann Presuss

Idrottspsykologisk rådgivare

Utbildningsbakgrund: Grundutbildning i psykoterapi (KBT steg 1 med inriktning elitidrott), leg. lärare i psykologi samt idrott och hälsa, samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – Att hantera stress och främja hälsa.

Susann är en av kompetenscentrets tre idrottspsykologiska rådgivare. Susann är före detta elitspelare inom handboll och har spelat i allsvenskan, den tyska Bundesligan samt junior- och seniorlandslag. Susann har lång erfarenhet inom elitidrotten och har bland annat arbetat med lag och individuella idrottare. Under sin karriär har hon arbetat med hur man får lag att prestera bättre. På individnivå har hon arbetat med ångest och oro, stress, nedstämdhet, sömnproblem, ätstörningar, prestationspsykologi för att uppnå optimal prestation. Samt hur man kan hantera skadeproblematik både under rehabtiden samt återgång till idrotten.

Jonas Wig

Idrottspsykologisk rådgivare

Utbildningsbakgrund: Masterexamen i idrottspsykologi, grundutbildning i psykoterapi och leg. psykoterapeut.

Jonas är en av kompetenscentrets tre idrottspsykologiska rådgivare. Jonas har arbetat med elitidrott, psykisk hälsa och prestation sedan 2008 inom både organisationer, lag och med individer. Vanliga fokus kan vara att skapa hållbara och högpresterande kulturer inom elitklubbar eller att stärka lagprestationer genom trygghet och tillit. Individuella fokus kan handla om att handskas med nervositet och negativa tankar eller att hantera skadeperioder. Förutom att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare inom High Performance är Jonas bland annat engagerad inom BK Häcken med ledar- och spelarutveckling samt driver en privat mottagning i Göteborg för idrottare med behov av samtal.

Carin Hamnlund Fritzell

Projektledare

Utbildningsbakgrund: Magister i idrottsvetenskap och pågående masterstudier i idrottsvetenskap, leg. specialidrottslärare, ETU samt SOK:s Tränarutvecklingsprogram ”Tränare 2020”.

Carin är idag projektledare för High Performance Göteborg och har varit med sedan starten 2021. Innan High Performance Göteborg jobbade Carin som Sportchef och tränar- och talangutvecklare för Norges Judoförbund och innan det som tränare/lärare på RIG judo i Lindesberg i 11 år. Som tränare har Carin tränat flertalet framstående landslags judoka, haft uppdrag för landslaget. Carin har också en karriär som elitaktiv inom judon bakom sig. Vill man höra Carin prata tränarskap så är hon en av rösterna i ”En podd för tränare”

Dino Ilecic
Projektmedarbetare

Utbildningsbakgrund: Innehar en master i idrottsvetenskap och en magister i medicinsk vetenskap inriktning nutrition. Pågående kursstudier inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Dino är elitidrottskonsulent, utbildningssamordnare på RF-SISU Västra Götaland samt projektmedarbetare på High Performance Göteborg. Han har en bakgrund inom tennisen där han haft olika roller som tränare och organisatör på både bredd- och elitnivå. På senare år har Dino utvecklat ett intresse för antidoping och fördjupad sig inom toxikologi, biomedicin, biokemi, farmaceutisk vetenskap och idrottsnutrition. Han har också en roll som sakkunnig antidoping på RF-SISU Västra Götaland och föreläsare för Antidoping Sverige inom området.

Ola Jodal

Projektchef

Utbildningsbakgrund: Leg. lärare och magisterexamen i statsvetenskap.

Ola är verksamhetschef för elitidrotten på RF-SISU Västra Götaland och High Performance Göteborg. Ola har varit aktiv inom idrotten under många år, bland annat som tränare för några av Sveriges främsta inom orientering. Ola har i många år varit en drivande kraft i att utveckla ett kompetenscenter för prestationsinriktad idrott i Göteborg, något som blivit verklighet i och med att High Performance Göteborg startades inom RF-SISU Västra Götaland tillsammans med Göteborgs stad.